Arsip Kata Kunci | tsunami

Sojojin bayar da agajin gaggawa na gudankar da aikin su a yankin Ache na kasar Indonesia

Sojojin bayar da agajin gaggawa na gudankar da aikin su a yankin Ache na kasar Indonesia


Deutsche Welle, 03 January 2005

Berita ini ada dalam Bahasa Jerman (termasuk wawancara radio) dan juga dalam Bahasa Haussa:

Har yanzu ana fama da matsaloli a kauyen Aceh na yankin Sumatra a kasar indonesia, wajen gannin kayan bada agaji sun sami zuwa ga masu bukata a yankin.

Rashin kayan aiki da hanyoyi sun hana gudanar da shrin bada agajin ya tafi ndai-dai kamar yadda aka tsara a sauran bangarori da wannan balai ya shafa.

Anan nan ana fama da matsalar rashin hanyoyin ... baca semuanya

Posted on 08:16 in Aceh, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , , ,
Folgen des Tsunamis für den bewaffneten Konflikt in Aceh

Folgen des Tsunamis für den bewaffneten Konflikt in Aceh


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 17:59 in Aceh, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Gambar-gambar dari Aceh

Gambar-gambar dari Aceh


02 Januari 2005

Di situs majalah Jerman Spiegel ada gambar-gambar satelit yang sangat impresif dari Banda Aceh sebelum dan pasca tsunami:

http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,grossbild-421851-335175,00.html

Lebih dari 600 gambar Aceh dari agentur Reuters dan AP dapat Anda melihat di:

http://news.search.yahoo.com/news/search?p=aceh%3F&ei=UTF-8&c=images&b=1

Posted on 09:43 in "Dalam sorotan", Aceh, Bencana, Indonesia, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: , , ,
Es ist mehr als nur Nothilfe nötig

Es ist mehr als nur Nothilfe nötig


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 16:26 in Bencana, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , ,
Death toll skyrocketing – first foreign aid workers arrive in Aceh

Death toll skyrocketing – first foreign aid workers arrive in Aceh


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 14:19 in Aceh, Bencana, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: , , , , , , , ,

Situation in Aceh am 29. Dezember nach Berichten des Umweltnetzwerkes WALHI


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris dan German

Posted on 14:52 in Bencana, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: , , , ,
Ziviler Notstand in Aceh aufgehoben

Ziviler Notstand in Aceh aufgehoben


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris dan German

Posted on 14:03 in Aceh, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Konflik Regional
Tags: , , , , , , ,
Aceh akzeptiert Hilfe – aber die kommt nicht an

Aceh akzeptiert Hilfe – aber die kommt nicht an


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 12:54 in Aceh, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , ,
Friedenshoffnungen über Trümmern

Friedenshoffnungen über Trümmern


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 14:15 in Aceh, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , , ,
Tausende Tote und keine Hilfe – Tsunami in Indonesien

Tausende Tote und keine Hilfe – Tsunami in Indonesien


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa

Posted on 10:53 in Aceh, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi
Tags: , , , , , , ,
UA-74856012-1